Vrste prevoda: pismeni i usmeni prevodi.

Pismeni prevodi mogu biti: sa overom ili bez overe sudskog prevodioca

Prevodi ličnih dokumenata:

 • pasoši 
 • lične karte
 • državljanstva
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • izvod iz matične knjige venčanih
 • izvod iz matične knjige umrlih
 • vozačke dozvole
 • radne dozvole
 • radne, zdravstvene i vojne knjižice
 • potvrde o neosuđivanosti
 • potvrde o nekažnjavanju
 • diplome i dodaci diplomama
 • transkripti ocena
 • svedočanstva
 • uverenja
 • izjave
 • sertifikati
 • potvrde
 • ovlašćenja
 • punomoćja
 • izvodi iz registra
 • izveštaji iz banaka
 • lekarski nalazi
 • kartoni vakcina i drugo.

Stručni prevodi 

Prevodi iz različitih oblasti: prava, ekonomije, medicine, tehnike, tehnologije, turizama i mnogih drugih.

Prevodi tenderske dokumentacije, naučnih tekstova, internet stranica, kataloga.

Usmeno prevođenje

(simultano i konsekutivno)

 • Izlazak kod javnog beležnika (notara)
 • Prisustvo na venčanju
 • Prisustvo na suđenju
 • Odlazak u ambasadu
 • Posredovanje u kupoprodajnim ugovorima
 • Konferencijski prevodi
 • Terensko prevođenje i drugo.